Logo UVN

Mikulášska kvapka krvi v ÚVN s Matejom Tóthom

Darcovia krvi sa stretli 5. decembra 2018 v čase od 7h do 11h v priestoroch hematologicko-transfúzneho oddelenia ÚVN SNP Ružomberok – FN na Mikulášskej kvapke krvi. Túto akciu organizovala zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – FN. Tento deň bol špeciálne venovaný darcom poisteným v zdravotnej poisťovni Dôvera. Pre darcov bolo pripravených aj pár prekvapení, ktoré im spríjemnili chvíle pred aj po odbere.  Mikulášskej kvapky krvi sa tento rok zúčastnil aj slovenský olympionik Matej Tóth, ktorý prišiel podporiť darcov aj prvodarcov.

Každoročne počas vianočných sviatkov bojuje ÚVN SNP Ružomberok – FN s nedostatkom krvi. Pravidelní darcovia, z pochopiteľných dôvodov, trávia čas s rodinami, no potreba krvi je rovnaká, ako v iných mesiacoch. Okrem toho je v regióne množstvo turistov a pribúda tak aj počet zranení súvisiacich so začiatkom lyžiarskej sezóny. Tuto náročnú situáciu sa nám tak aj tento rok rozhodla pomôcť vyriešiť práve zdravotná poisťovňa Dôvera. Tá pozvala prostredníctvom sms všetkých svojich registrovaných darcov na hromadný odber krvi. Mikulášskej kvapky krvi sa zúčastnilo spolu 30 darcov, medzi ktorými sa nachádzali aj prvodarcovia.