Logo UVN

TK: Vianočná realita chorých seniorov

Vianočné sviatky by mali byť obdobím radosti a pokoja v kruhu rodiny a priateľov. Lekári a zdravotníci si však  všímajú nástup nelichotivého trendu, ktorý popiera ducha Vianoc.

Klinika vnútorného lekárstva ÚVN-FN   Ružomberok je jedným z najväčších lôžkových zariadení interného smeru v Žilinskom kraji. Jednou z jej súčastí je geriatrické oddelenie s 26 lôžkami. „V posledných rokoch zaznamenávame nárast počtu hospitalizácií pacientov  v mesiaci december, dominantne geriatrických pacientov (nad 65 rokov veku),“ povedal MUDr. Antonín Hruboň, PhD., prednosta Kliniky vnútorného lekárstva. Mesiac, ktorý je vo väčšine zdravotníckych zariadení „oddychový“, niektoré oddelenia alebo aj kliniky využívajú na čerpanie dovoleniek pre svojich zamestnancov. To však neplatí pre Kliniku vnútorného lekárstva ÚVN SNP Ružomberok – FN.  „V posledných rokoch, čo sa týka počtu ukončených hospitalizácií, sa stáva mesiac december, mesiacom plnohodnotným. Kým pred dvadsiatimi rokmi sme mali na oddelení hospitalizovaných len pár pacientov, dnes je počas sviatkov oddelenie takmer plné,“ doplnil prednosta kliniky.

Štatistiky v posledných štyroch rokoch svedčia o pretrvávajúcom náraste geriatrických pacientov prijatých za účelom lôžkovej nemocničnej starostlivosti. „Vždy sme sa usilovali o to, aby pacienti, pokiaľ to ich zdravotný stav dovolí,  aspoň štedrovečernú večeru mohli stráviť v kruhu rodiny. Ale v mnohých prípadoch sa ich najbližšími vo vianočnom období stávajú iba  zdravotníci,“ opísal situáciu na klinike primár geriatrického oddelenia  MUDr. Jozef Jablonský. Podľa slov prednostu kliniky, počas sviatkov narastá počet osamelých seniorov, ktorí i napriek tomu, že nejakých príbuzných majú, sú sami. Títo seniori tak zrejme radšej volia  pobyt v nemocnici so zabezpečenou stravou, teplom, vianočnou atmosférou a aspoň nejakou spoločnosťou.  „Zo Slovenska sa, bohužiaľ, vytrácajú  tradičné hodnoty ako rodina či úcta k starším.  Slováci akoby už dávno zabudli na rozprávku O troch grošoch,“ konštatuje MUDr. Antonín Hruboň, PhD..

Práve so starostlivosťou o seniorov úzko súvisí aj dar, ktorý dostala Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok – FN od Občianskeho združenia Priatelia kliniky vnútorného lekárstva. Predseda správnej rady OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva MUDr. Antonín Hruboň, PhD. odovzdal na tlačovej besede vedeniu nemocnice symbolický šek v hodnote 155 035,79 €. Ide o sumu, za ktorú občianske združenie nakúpilo pre Kliniku vnútorného lekárstva prístrojové vybavenie a pomôcky súvisiace práve so starostlivosťou aj o chorých seniorov. Ide o prístroje, ktoré uľahčujú zdravotníkom manipuláciu s pacientmi, ako plošinová nájazdová váha, toaletná výškovo nastaviteľná stolička, transportné lehátka či mobilný zdvihák, ako aj prístrojové vybavenie na vyhodnotenie zápalu dýchacích ciest, diagnostiku srdcovocievnych ochorení a unikátny prístroj na kontinuálnu venovenóznu hemodialýzu. „Sme veľmi vďační za každý dar, ktorý nemocnici pomôže zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti o našich pacientov. Vybavenie, ktoré nám darovalo OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva, určite ocenia nielen naši pacienti, ale aj zdravotníci,“ povedal pri preberaní symbolického šeku MUDr. Ladislav Slobodník, MBA, zástupca riaditeľa ÚVN SNP Ružomberok – FN.