Logo UVN
Koniec všetkým pandemickým opatreniam

Od 15. mája 2023 je na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 8/2023 zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.35/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest a na základe nariadenia riaditeľa ÚVN SNP Ružomberok FN doc. MUDr. Roberta RusnákaPhD.

Okrem toho, od 1. mája 2022 sú zrušené všetky opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok  – FN tak 17. 3. 2022 zatvorila vakcinačné centrum na Považskej ulici v Ružomberku. Dôvodom je neustále sa znižujúci záujem o vakcínu proti koronavírusu. Zároveň sa zatvorili aj vakcinačné centrum v Poliklinike MO SR Trenčín.

Chcel by som sa poďakovať všetkým zdravotníkom a zamestnancom našej nemocnice, ktorí sa podieľali na priebehu očkovania, jeho organizácii a logistike. Taktiež chcem poďakovať nášmu zriaďovateľovi Ministerstvu obrany SR. Aj vďaka príslušníkom OS SR boli naše vakcinačné centrá hodnotené ako jedny z najlepších, o čo sa veľkou mierou zaslúžili aj profesionálni vojaci, ktorí dlhodobo zabezpečovali poradenstvo, koordináciu a  bezproblémový chod vakcinačných centier. Táto výpomoc v personálnej oblasti bola pre nás neoceniteľnou pomocou,“ zdôraznil riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok – FN Róbert Rusnák.