Logo UVN

 

Zamestnanci, priatelia a podporovatelia ÚVN SNP Ružomberok – FN majú možnosť darovať 2% podielu zo zaplatenej dane z príjmu za kalendárny rok prostredníctvom Občianskeho združenia pri Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – fakultnej nemocnici.

OZ  bolo založené na podporu a pomoc pri obstarávaní a modernizácii zdravotníckej prístrojovej techniky a na pomoc pri zavádzaní nových liečebných metód, ktorými chceme prispieť k záchrane a skvalitneniu zdravia a života pacientov.  Ak budete mať záujem venovať príspevok nášmu OZ neváhajte nás kontaktovať na čísle:

044/438 2434

Príspevky sú použité na nákup zdravotníckej techniky a materiálno-technického vybavenia nemocnice. Aj vďaka vašim dvom percentám môžeme spoločne zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb pre našich pacientov.

Uvedenú pomoc vo výške 2% z dane je možné poukázať pre ÚVN SNP Ružomberok – FN cez prijímateľa:

Občianske združenie pri Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – fakultnej nemocnici

Generála Miloša Vesela č. 21

034 26 Ružomberok

IČO: 51269279

POTREBNÉ TLAČIVÁ NÁJDETE V PRÍLOHE