Logo UVN

UPOZORNENIE!

Vážení pacienti!

Upozorňujeme Vás, že od 1.7.2024 je AKÚTNA POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA (APS) pre deti a dorast v Dolnom Kubíne.

(ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV AMBULANTNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY V ŽILINSKOM KRAJI OD 2.7. 2024)

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast:

  • Dolný Kubín

  Dolnonooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého, Nemocničná 1944,  026 14 Dolný Kubín,

  Kontakt – +421435801394

   • Prípadne aj Liptovský Mikuláš:

  Liptovská nemocnica s poliklinikou, Palúčanská 25, 

  031 23 Liptovský Mikuláš

  Kontakt – 044/5500222

  Ordinačné hodiny:

   pondelok až piatok –  od 16:00 hod. – 20:00 hod.

                        víkend –   od 08:00 hod. – 20:00 hod.

  Ústavná pohotovostná služba

  Detská klinika poskytuje Ústavnú pohotovostnú službu len pre akútne ťažké stavy, ktoré vyžadujú hospitalizáciu na oddelení.

  od 20:00 hod. – 7:00hod. (poplatok 10€)

  Žiadame pacientov, aby túto službu využívali iba v nevyhnutných, životohrozujúcich stavoch. Nakoľko na oddelení slúži jeden lekár,  čakacia doba na vyšetrenie môže trvať aj niekoľko hodín.

  Za trpezlivosť, ohľaduplnosť a pochopenie ďakujeme!