Logo UVN

Hygiena rúk sa týka nás všetkých!

Správne umývanie a dezinfekcia rúk je jednoduchý a účinný spôsob, ako zabrániť šíreniu choroboplodných zárodkov a najjednoduchším preventívnym opatrením, ako môže človek pomôcť zachrániť niekomu život.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa na celom svete ročne vyskytne až 136 miliónov prípadov nozokomiálnych infekcií, teda infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou. Hygiena rúk znižuje prenos mikroorganizmov, zvyšuje bezpečnosť pacienta a znižuje infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou. Účinná a včasná hygiena rúk je základným kameňom prevencie a kontroly infekcií.  Na jej význam poukazuje Svetový deň hygieny rúk, ktorý pripadá na 5. mája.

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, sa odohráva kampaň, ktorá upozorňuje na potrebu správnej hygieny rúk v nemocniciach na všetkých úrovniach – u zamestnancov, pacientov i návštevníkov.

Svetový deň hygieny rúk sa v ÚVN SNP Ružomberok – FN uskutoční dňa 06.05.2024 vo vestibule chirurgického pavilónu (pri urgentnom príjme) v čase od 9:00 hod. do 11:30 hod.

Návštevníci, pacienti a zamestnanci našej nemocnice tak majú možnosť vyskúšať a otestovať si správnu techniku dezinfekcie rúk, (individuálna inštruktáž vyškoleným konzultantom, otestovanie dezinfikovaných rúk pod špeciálnou UV lampou, edukačné materiály, anketa).