Logo UVN

OZNAM pre pacientov

Milí pacienti,

Vaše zdravie a spokojnosť sú našimi prioritami. Vieme, že výmenou centrálneho RTG prístroja na Rádiologickej klinike v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – FN (ul. gen. Miloša Vesela 21), vznikli nepríjemnosti, za ktoré sa Vám úprimne ospravedlňujeme.

V súvislosti s rekonštrukčnými prácami, ktoré v ÚVN prebiehajú, a ktoré ešte budú prebiehať, sú naše možnosti žiaľ obmedzené – niektoré veci a situácie, neovplyvníme a ani neurýchlime. Aj napriek tomu sa všetci naši pracovníci snažia robiť všetko, čo je v ich silách. Preto Vás touto cestou chceme poprosiť o trpezlivosť, pochopenie a toleranciu.

Chápeme Vašu frustráciu. No vedzte, že nám ide len o skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre Vás pacientov a skvalitnenie pracovných podmienok pre všetkých našich pracovníkov, ktorí každý deň zabezpečujú existenciu, chod a prevádzku tohto zdravotníckeho zariadenia.

Za vzniknutú situáciu sa Vám ešte raz ospravedlňujeme a zároveň Vám všetkým veľmi pekne ďakujeme za pochopenie.

Prajeme Vám veľa zdravia.

Tím ÚVN

V Ružomberku 23. januára 2024

FOTO: Archív ÚVN