Logo UVN

OZNAM PRE PACIENTOV – OZNAM – VÝRAZNE OBMEDZENÁ PREVÁDZKA RTG PRACOVISKA

OD 8.1.2024 bude na Rádiologickej klinike v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – FN prebiehať výmena centrálneho RTG prístroja.

Z uvedeného dôvodu bude dočasne (približne 1 mesiac)  nevyhnutná redukcia počtu indikovaných RTG vyšetrení na ul. gen. Miloša Vesela 21.

V prípade možnosti, odporúčame vykonať kompletné RTG vyšetrenie v spáde.

Za trpezlivosť a pochopenie Vám ďakujeme!