Logo UVN

Konferencia na aktuálne problémy v lekárskych a nelekárskych zdravotníckych odboroch, vária

Vážené kolegyne, kolegovia,

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – fakultná nemocnica a spoločne s ďalšími spolupracujúcimi vzdelávacími ustanovizňami v dňoch 09. – 10. november 2023 organizuje vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Konferencia je zameraná na aktuálne problémy v lekárskych a nelekárskych zdravotníckych odboroch, vária.

Bližšie informácie sú v priloženej prílohe – pozvánka alebo na https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/fakulta-zdravotnictva/veda-a-vyskum/konferencie/ruzomberske-zdravotnicke-dni-16826.html

Súčasť prílohy tvorí aj prihláška, či už na aktívnu alebo pasívnu účasť na konferencii.

Tešíme sa na Vašu účasť.