Logo UVN

Svetový deň sklerózy multiplex 2023: V ÚVN máme vyše 300 pacientov so sklerózou

Svetový deň sklerózy multiplex (SM) sa každoročne oslavuje 30. mája. Je to vyzýva k solidarite, s cieľom zvýšiť povedomie medzi ľuďmi o tejto chorobe, ale aj objasniť jej neviditeľné symptómy, výzvy a predsudky od ľudí, ktorým každý deň čelí nespočetné množstvo pacientov. Pretože spolu sa dá urobiť viac.

Skleróza multiplex (SM) je chronické zápalové ochorenie centrálneho nervového systému (CNS). Táto deštrukcia spôsobuje invaliditu alebo spúšťa rôzne symptómy ako napríklad svalové kŕče, strata koordinácie, problémy so zrakom, únava, zmeny pamäti atď. Pacienti majú k dispozíciu rozmanitú liečbu, ale veľmi dôležitú úlohu plnia aj SM Centrá.

Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok SNP – FN (ÚVN) má zriadené Centrum pre diagnostiku a liečbu SM. Zabezpečuje ho primár neurologickej ambulancie MUDr. Koleda Peter Phd, lekárky MUDr. Rohaľová Jana Phd a MUDr. Poloniová Jana, sestry Mgr. Priesolová Viera, Mgr. Priesolová Zuzana, Kucbelová Anna a ambulantné sestry.

Ide o pracovisko s nadregionálnym pôsobením, ktoré zabezpečuje komplexnú diagnostiku pacienta, zrakové, sluchové, senzo – motorické vyšetrenia, rôzne odbery a mnoho ďalších úloh. Centrum navyše zabezpečuje MR vyšetrenia, priebežne hodnotí účinnosť liečby, objednáva liečivá, podáva infúznu liečbu alebo edukuje pacienta a príbuzných.

Pracovníci SM centrá sa aktívne vzdelávajú v danej problematike SM a aktívne spolupracujú s ďalšími centrami či klubmi SM (Bratislava, Banská Bystrica, Martin, Košice, Prešov, Nitra, Trnava, Trenčín). Okrem toho sú súčinní pri príprave rôznych podujatí organizovaných SZSM ako sú workshopy s pacientmi, edukácia novodiagnostikovaných pacientov alebo cvičenia pacientov so SM na celoslovenskej úrovni. Popri tom ešte v spolupráci s farmaceutickými firmami pripravujú rôzne informačné brožúry.

V ÚVN máme aktuálne 270 pacientov, ktorí už sú na liečbe a 48 pacientov, ktorí sú doposiaľ len v sledovaní, tj. bez liečby. Hoci vyliečenie zatiaľ nie je možné, priebeh a prejavy sklerózy multiplex sa dajú priaznivo ovplyvniť – cvičením, pozitívnym myslením alebo rôznymi liečebnými opatreniami.

 

V Ružomberku 30.05.2023