Logo UVN

Nemocničný ombudsman – komunikačný most medzi pacientom a nemocničným systémom

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN (ÚVN Ružomberok) a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN Praha) v spolupráci s osobným úradom MO SR, zorganizovali 18. – 19. mája 2023 sesterské stretnutie na medzinárodnej úrovní. Hlavným bodom stretnutia bola činnosť nemocničného ombudsmana, ktorého pozícia v súčasnosti vzniká v ÚVN Praha.

Nemocnice sa pri riešení sporov a konfliktov medzi zamestnancami, pacientmi, prípadne rodinnými príslušníkmi pacientov  spoliehajú práve na pomoc a usmernenie nemocničných ombudsmanov. Na Slovensku sú dvaja nemocniční ombudsmani, z toho jeden je práve v ÚVN Ružomberok. To je v porovnaní s počtom minimálne 40 nemocničných ombudsmanov v Českej republike  veľmi málo. Zástupcovia nemocníc si na stretnutí vymenili svoje praktické skúsenosti, zručnosti a odporúčania.

Stredom pozornosti pracovného stretnutia boli aj oblasti kybernetiky, GDPR a otázky v oblasti kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento medzinárodný komplex tém slúžil na spojenie vzťahov, k začiatku aktívnej spolupráce v rámci vzdelávania, výmeny praktických zručnosti a skúsenosti medzi nemocnicami.

V Ružomberku 19.05.2023