Logo UVN

Návštevy v nemocnici opäť povolené

Vzhľadom k zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii sa od 27.03.2023 v ÚVN SNP Ružomberok- FN na všetkých lôžkových oddeleniach ruší zákaz návštev.
 
Pravidlá pre návštevy v nemocnici:
 
– nevstupovať, ak má návšteva klinické príznaky respiračného ochorenia,
 
– vstupovať len s prekrytím horných dýchacích ciest – použitie respirátora FFP2, N95 alebo KN95 (bez výdychového ventilu) počas celého pobytu v nemocnici,
 
– zákaz pohybu po ostatných priestoroch zdravotníckeho zariadenia,
 
– počet návštevníkov u jedného pacienta v rovnakom čase – max. 4 osoby,
 
– dodržiavať respiračnú hygienu a hygienu rúk.