Logo UVN

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na odpredaj prebytočného majetku ÚVN

V prílohe nižšie si môžete pozrieť zápisnicu  z vyhodnotenia ponúk na odpredaj prebytočného majetku ÚVN.