Logo UVN

Študenti si trénovali spoluprácu pri hromadných nešťastiach

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN je výučbovou základňou pre študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku – Fakulty zdravotníctva. V rámci spolupráce našej nemocnice a fakulty sme vytvorili pilotný projekt, ktorého cieľom je spolupráca civilných a vojenských zdravotníkov pri hroziacich hromadných nešťastiach. 
 
Študenti z Fakulty zdravotníctva si v simulačných podmienkach VVC Lešť mohli overiť svoje teoretické vedomosti získané počas štúdia. 
 
Koordinátorom v rámci projektu za našu nemocnicu bola nrtm. Mgr. Simová Silvia, MPH v rámci krízového manažmentu, Mgr. Lenka Palcová v rámci oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Odborné školenia boli realizované pod záštitou štatutárnej zástupkyne občianskeho združenia Salus Vitalis Mgr., Bc. Dagmar Tomčányovej, ktorá je odborným radcom pre MZ SR. 
V Ružomberku 28.1.2021