Logo UVN

Zástupcovia ÚVN na stretnutí s Pápežom Františkom v prezidentskom paláci

Pre Ústrednú vojenskú nemocnicu je obrovskou poctou, že dnes medzi 500 osobnosťami z politického a občianskeho života, ktoré sa stretli so Svätým Octom v prezidentskej záhrade boli aj dve naše kolegyne – prof. MUDr. Anna Lesňáková  prednostka Kliniky infektológie a PhDr. Katarína Fúrová, ktorá bola počas I. a II. vlny pandémie vedúcou sestrou Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny.  

Obidve dámy boli na stretnutie s Pápežom Františkom pozvané priamo kanceláriou prezidentky a reprezentovali tak za našu nemocnicu všetkých zdravotníkov, ktorí denne pomáhajú pacientom v ambulanciách, stoja pri lôžkach chorých a v tomto neľahkom COVID-ovom období odvádzajú často nadľudskú prácu.

Pápež si počas príhovoru v prezidentskej záhrade vybral prirovnávanie k chlebu, aj preto, že je symbolom pohostinnosti Slovenska. Pápež ho prirovnal k starostlivosti o najslabších.

„Chlieb, o ktorom hovorí evanjelium sa často láme. Je to silné posolstvo pre náš spoločný život, že skutočné bohatstvo nespočíva len v zväčšovaním toho, čo už máme, ale delením sa rovnakým dielom s tými, čo sú pri nás. Chlieb, ktorého lámanie evokuje krehkosť, vyzýva zvlášť k starostlivosti o tých najslabších,” povedal Svätý Otec.

„Nech vás Boh žehná, nech žehná túto zem, nech Boh žehná Slovensko,“ zakončil príhovor pápež František.