Logo UVN

Od 16.8.2021 antigénové testy za 5 eur – Objednávanie na PCR testy a antigénové testy elektronicky!

ANTIGÉNOVÉ TESTY – SAMOPLATCOVIA
 
Záujemcovia o antigénové testy sa musia vopred  objednať  maximálne do 12:00 v daný deň na  mailovej adrese :  agsamoplatca@uvn.sk
 
 
Do mailu je potrebné uviesť:
                                      meno, priezvisko
                                      dátum narodenia

                                      rodné číslo

                                      zdravotná poisťovňa
                                      adresa
                                      telefonický kontakt
                                      mailová adresa
                                      prípadný záujem o vydanie výsledku Ag testu v cudzom jazyku
 
Napíšte aj dátum, kedy test potrebujete mať. 
 
Následne bude záujemcovi zaslaná e-mailom odpoveď, kde mu bude pridelený termín a čas vykonania odberu.
Uvedená automatická mailová odpoveď môže byť vyhodnotená ako SPAM !
 

 

Výsledok Ag testu na COVID-19 bude zaslaný elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávaní v deň odberu do 18.00 hod.
Uvedená automatická mailová odpoveď môže byť vyhodnotená ako SPAM !
 
 
Antigénové testovanie pre samoplatcov vykonávame  v MOM (mobilnom odberovom mieste ) na Považskej ulici  –  mobilný domček oproti vrátnici.
Výška manipulačného  poplatku za vykonanie Antigénového testu je od 16.8.2021 :
 
5 € – pre občanov SR
15 eur –  pre cudzích štátnych príslušníkov
 
je nutné platiť pripravenou presnou hotovosťou (platba kartou nie je možná).
 
Pondelok  –  Sobota  v čase:  14.00 – 17.00 hod.
Nedeľa                       v čase:  08.00 – 11.00 hod.
 
Počas sviatkov sa Antigénové  testovanie pre samoplatcov vykonáva podľa spresnenia na webovej stránke  www.uvn.sk .
 
 
 
PCR TESTY –  SAMOPLATCOVIA
 
Odbery pre samoplatcov sa vykonávajú v mobilnom odberovom mieste (MOM) –  v areáli  ÚVN SNP Ružomberok – FN na ulici Považská 2 nasledovne:  
Pondelok  –  Piatok  v čase: 07:00 – 9:00 hod.
Sobota                      v čase: 07:00 – 8:00 hod.
Počas sviatkov sa PCR testovanie pre samoplatcov vykonáva podľa spresnenia na web stránke  www.uvn.sk .
Záujemcovia sa môžu objednávať na mailovej adrese :  pcrsamoplatca@uvn.sk
 
Do mailu je potrebné uviesť:
                                      meno, priezvisko
                                      dátum narodenia

                                      rodné číslo

                                      zdravotná poisťovňa
                                      adresa
                                      telefonický kontakt
                                      mailová adresa
                                      prípadný záujem o vydanie výsledku PCR testu v cudzom jazyku
 
Napíšte aj dátum, kedy test potrebujete mať. 
 
Následne bude záujemcovi zaslaná e-mailom odpoveď, kde mu bude pridelený termín a čas vykonania odberu.
Uvedená automatická mailová odpoveď môže byť vyhodnotená ako SPAM !
 
Výška poplatku za vykonanie PCR testu je 65€ – je nutné platiť pripravenou presnou hotovosťou (platba kartou nie je možná).
 
Výsledok PCR testu na COVID-19 bude zaslaný elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávaní.
Uvedená automatická mailová odpoveď môže byť vyhodnotená ako SPAM !
V prípade, že záujemca nemá e-mailovú adresu, výsledok PCR testu na COVID-19 bude pripravený k odovzdaniu v priestoroch MOM nasledujúci deň po vyšetrení nasledovne:  
Pondelok  –  Piatok  v čase:  14.00 – 15.00 hod.
Sobota                      v čase:  09.00 – 10.00 hod.
Výsledky PCR testov vykonaných v sobotu budú k dispozícii v pondelok.
 
 
 
V Ružomberku dňa 30.7.2021
aktualizované 16.8.2021