Logo UVN

150 kusov respiratorov FFP2 pre ÚVN

Vedenie nemocnice by sa touto cestou chcelo poďakovať spoločnosti SK+MED za dar v podobe 150 kusov respirátorov FFP2, ktoré spoločnosť dnes slávnostne darovala nemocnici. Respirátori budú slúžiť na ochranu pre našich lekárov a zdravotné sestry.  Všetkým, ktorí nám pomáhajú v tomto zložitom období, patrí naša veľká vďaka.