Logo UVN

Poďakovanie

Vedenie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN by touto cestou chcelo vyjadriť srdečné poďakovanie za materiálnu pomoc, ktorú ste nám vo forme rúšok FPP2 a FPP3 poskytol pán Ing. Milan Grenčík. Akákoľvek materiálna pomoc je pre nás v týchto dňoch kľúčová. Osobné ochranné pomocky, ktoré sme toto cestou získali, pomôžu chrániť našich zdravotníckych pracovníkov.
Ešte raz srdečná vďaka.