Logo UVN

POZOR! Nemocnica prechádza do NÚDZOVÉHO REŽIMU

Vzhľadom na vývoj situácie súvisiacej s nárastom počtu nakazených pacientov koronavírusom na Slovensku a v súvislosti s nariadeniami krízového štábu prechádza Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN do núdzového režimu.

Nemocnica bude od 13.3.2020 poskytovať iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť – až do odvolania.

To znamená, že vykonávať sa budú iba neodkladné život zachraňujúce operácie. Rovnako bude obmedzená aj ambulantná starostlivosť – len na akútne stavy. V prípade ak pacienti boli objednaní na operáciu alebo na ambulantné vyšetrenie, je potrebné si telefonicky dohodnúť nový termín.
 
Rovnako zavádzame monitorovanie pohybu osôb a vozidiel v oboch areáloch nemocnice. Každému na vstupe je zmeraná teplota a pracovníci každému v prípade nameranej zvýšenej teploty, položia základné kontrolné otázky.
 
K týmto opatreniam sme pristúpili z toho dôvodu, aby sme obmedzili kontakt pacientov v čakárňach pred ambulanciami a aby sme mali k dispozícii dostatok lôžok pre pacientov podozrivých z nákazy koronavírusom a tých, u ktorých testy nákazu potvrdia.

Na základe nariadenia orgánov štátnej správy (Vojenského ústavu hygieny a epidemiológie a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ) nemocnica pristúpila k reprofilizácii oddelení. Momentálne sú pacienti hospitalizovaní na klinike infektológie a na pľúcnom oddelení. V prípade väčšieho počtu pacientov nemocnica reprofilovala lôžka na kožnom oddelení, na očnej klinike, časť lôžok na klinike vnútorného lekárstva a jeden trakt na klinike chirurgie. Nemocnica má však k dispozícii ešte ďalšie možnosti na rozšírenie lôžkových kapacít pre pacientov s koronavírusom.

 
Prosíme všetkých, aby nepodliehali panike, aby striktne dodržiavali nariadenia hlavného hygienika a krízového štábu, prípadne odporúčania svojho obvodného lekára a aby zostali v karanténe po návrate z cudziny alebo v prípade kontaktu s nakazenou osobou.