Logo UVN

Koronavírus: ako postupovať

V súvislosti s koronavírusom,  prosíme všetkých obyvateľov, aby nepodliehali panike. Ak majú príznaky ochorenia, boli v oblasti s výskytom koronavírusu, prípadne v kontakte s nakazenou osobou, treba postupovať podľa usmernenia hlavného hygienika SR. To znamená, že pacient by mal zostať doma, v pracovnom čase  telefonicky kontaktovať svojho lekára a mimo pracovnej doby Ambulanciu pohotovostnej služby. Lekári následne zabezpečia bezpečný prevoz chorého na našu Kliniku infektológie.  Prosíme pacientov, aby v prípade dôvodného podozrenia nechodili do nemocnice na iné pracoviská –  ohrozujú tým ostatných pacientov,  ako aj zdravotnícky personál. 

Nakoľko je dopyt zo strany verejnosti o praktické informácie k novému koronavírusu veľký, rezort zdravotníctva zriadil telefonickú linku,  kde sú odborníci k dispozícii 24 hodín denne sedem dní v týždni: 

0918 659 580

0917 222 682

 

Pacienti môžu informácie získať aj na mailovej adrese: novykoronavirus@uvzsr.sk

Call centrá Úradu verejného zdravotníctva :  

  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053

  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812