Logo UVN

Mikuláš pre deti zamestnancov ÚVN

4. decembra 2018 sa v priestoroch Veľkej dvorany Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku konal mikulášsky večer pre deti zamestnancov Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN. O umelecký program sa postarali žiaci súromnej ZUŠ Alkana, ktorí si pod vedením svojich pedagógov pre deti pripravili pestré vystúpenie plné spevu a tanca. Po ich predstavení už na javisko prišiel Mikuláš, ktorí rozdal všetkým deťom balíčky.