Logo UVN

Nové prenosné defibribrilátory na 4 oddeleniach

Špičkové prenosné defibrilátory zakúpila ÚVN SNP Ružomberok – FN pre štyri oddelenia –  na kliniku cievnej chirurgie, na chirurgickú kliniku do ambulancie, na kliniku radiačnej a klinickej onkológie a  do ambulantnej časti kliniky neurológie.

Externé defibrilátory sú nenahraditeľnými pomocníkomi pri poskytovaní prvej pomoci, pred príchodom záchrannej služby. V prípade zlyhania srdca totiž rozhodujú minúty či sekundy a rýchly zásah podstatne zvyšuje nádej pacienta na prežitie. Automatický externý defibrilátor je zariadenie, ktoré obnovuje srdcový rytmus pomocou elektrického výboja. Jednoducho sa ovláda a hlasovými povelmi, aj úplného laika, naviguje, ako poskytnúť prvú pomoc. Vďaka tomu v danej chvíli záchranca vie, čo treba robiť. Stačí, ak pacientovi priloží na hrudník defibrilačné elektródy a prístroj potom zanalyzuje jeho zdravotný stav. Takto naprogramované zariadenie samo rozhodne, či je potrebné použiť elektrický výboj alebo nie. Pre všetkých to znamená dve veci. Po prvé, poskytovateľ prvej pomoci sa nemusí báť, že niečo pokazí alebo pacientovi ešte viac ublíži. Ak bude po analýze srdcových rytmov nutné aplikovať elektrický výboj, prístroj ho k tomu vyzve. Po druhé, záchranca nemusí mať žiadne zdravotnícke ani iné odborné vzdelanie. Zvukové a obrazové povely, umožňujú bezpečné použitie prístroja ako zdravotníkmi, tak aj laikmi.

V zahraničí sú defibrilátory prístupné na menej či viac frekventovaných miestach. Zo strategického hľadiska sa však častejšie umiestňujú tam, kde je veľký a častý pohyb osôb. ÚVN SNP Ružomberok – FN ich preto umiestnila práve do ambulancií a na kliniky, kde pacientom hrozí náhla zástava srdca. V niektorých prípadoch išlo o doplnenie prístroja, v iných o obmenu staršieho modelu za nový.