Logo UVN

Nový vojenský nemocničný duchovný

15. marca 2018 bol v priestoroch Kaplnky ÚVN uvedený do služby nový vojenský nemocničný duchovný, Stanislav Kaník. Do služby ho uviedol za prítomnosti riaditeľa ÚVN SNP Ružomberok – FN, MUDr. Petra Lofaja, PhD., MPH., ordinár OS a OZ SR, Mons. František Rábek.