Logo UVN

Sme pripojení do systému ezdravie

Poslaním elektronického zdravotníctva je podpora poslania zdravotníctva prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Víziou elektronického zdravotníctva je poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov. Práve to výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov. Elektronické zdravotníctvo má zároveň priniesť výrazné finančné úspory, ktoré môžu byť využité v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Benefity pre pacientov:

  • ľahký a rýchly prístup k svojim zdravotným záznamom
  • odstránenie opakovaných vyšetrení u lekárov
  • zefektívnenie návštev pacienta u lekára
  • obmedzenie nepriaznivých účinkov liekov
  • lepší finančný prehľad vynaložený na liečbu pacienta