Logo UVN

Informácie

MUDr. Pajor

Pondelok
Utorok08:00 - 13:30
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

044/438 2362

OBJEDNÁVANIE:

iba v stredu, vo štvrtok a každý nepárny piatok

13:00 - 14:00 hod.

044/438 2362