Logo UVN

Kontakty

MUDr. Madarász Štefan, PhD.

prednosta kliniky

+421 44 438 2865

MUDr. Peter Koleda, PhD.

primár kliniky

+421 44 438 2857

Mgr. Viera Priesolová

vedúca sestra

+421 44 438 2854

Klinika neurológie

Neurologická ambulancia

044/4382853

Bc. Černajová Emília, Roubalová Mária,

kancelária

(neobjednávanie pacientov)

044/4382852 / fax +421 44 438 2097

Bc. Čapliar Boguská Beáta

Asistent sociálnej práce

044/4382936

Klinika neurológie

JIS

+421 44 438 2858

Klinika neurológie

lôžková časť - sestry

+421 44 438 2458 - 2578

Klinika neurológie

Objednávanie liekov, volať po 13:00 hod.

044/4382936

Klinika neurológie

ústavná pohotovostná služba

+421 44 438 2458

Základné informácie

Neurologická klinika ÚVN SNP Ružomberok – FN v rámci zdravotnej starostlivosti zabezpečuje kompletné spektrum odboru neurológie. Poskytuje základnú a špecializovanú  starostlivosť u pacientov s neurologickými ochoreniami v rámci svojho spádového územia, ale aj z celého Slovenska –  podľa kapacitných možností kliniky. Zabezpečuje  ambulantnú liečbu v rámci neurologického stacionáru, hospitalizáciu a konziliárnu starostlivosť pacientov s ochoreniami nervového systému.

Na klinike je zabezpečená nepretržitá 24 hodinová starostlivosť o hospitalizovaných pacientov v pracovnom, ako aj v mimopracovnom čase.

Klinika v ústavnej starostlivosti sa zaoberá najmä diagnostikou a liečbou ochorení:

 • Náhle cievne mozgové príhody a ostatné cirkulačné poruchy nervového systému
 • Sclerosis multiplex a ostatné imunitne podmienené poruchy centrálneho a periférneho nervového systému
 • Demencie, Parkinsonová choroba a ostatné neurodegeneratívne a extrapyramídové ochorenia
 • Bolesti hlavy, epilepsie a ostatné záchvatové ochorenia
 • Poruchy periférneho nervového systému
 • Neuromuskulárne ochorenia
 • Vertebrogenné ochorenia
 • Neuroonkologické ochorenia

 

V pedagogickej oblasti klinika zabezpečuje výučbu predmetu neurológie na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku pre zdravotnícke nelekárske odbory v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu –  v dennej a externej forme vysokoškolského štúdia.

Ambulancie

Všeobecná ambulancia 1

Zabezpečuje vyšetrenia pacientov s neurologickými ochoreniami zo spádovej oblasti a podľa štatútu nemocnice z celého Slovenska podľa kapacitných možností kliniky.

PORADIE PACIENTOV URČUJE LEKÁR!

Lekár Na ambulancii sa striedajú atestovaní lekári podľa ich prítomnosti v práci a podľa ich zaradenia na ambulancie.
Zdravotná sestra Starostlivosť o pacientov zabezpečujú sestričky zaradené na recepciu  ambulantnej časti kliniky.
Tel. kontakt na recepciu:

+421 444 38 2853

Ordinačné hodiny

 

Ordinačné hodiny

Obedná prestávka Ordinačné hodiny   Poobedná porada lekárov
 

Do 8:00 hod odbery

  administratívna činnosť  
Pondelok  8:00-13:00   13:00-13:30   13:30 – 15:00   15:00-15:20 
Utorok  8:00-13:00   13:00-13:30   13:30 – 15:00   15:00-15:20 
Streda  8:00-13:00   13:00-13:30   13:30 – 15:00   15:00-15:20 
Štvrtok  8:00-13:00   13:00-13:30   13:30 – 15:00   15:00-15:20 
Piatok  8:00-13:00   13:00-13:30   13:30 – 15:00   15:00-15:20 
   Upozornenie  
 • V prípade akútneho nedostatku lekárov v práci je zabezpečená činnosti len jednej všeobecnej ambulancie!
 • Na všeobecné neurologické ambulancie sa pacienti dostavia podľa objednania pri predchádzajúcej kontrole – prípadne po telefonickom objednaní na vyššie uvedenom telefónnom čísle!
 • V prípade, že je nedostatok lekárov na pracovisku, neurologické vyšetrenie zabezpečuje len jedna všeobecná neurologická ambulancia pre akútne stavy!

 

Všeobecná ambulancia č. 2.  

Zabezpečuje vyšetrenia pacientov s neurologickými ochoreniami zo spádovej oblasti a podľa štatútu nemocnice z celého Slovenska podľa kapacitných možností kliniky.

PORADIE PACIENTOV URČUJE LEKÁR!

Lekár Na ambulancii sa striedajú atestovaní lekári podľa ich prítomnosti v práci a podľa ich zaradenia na ambulancie.
Zdravotná sestra Starostlivosť o pacientov zabezpečujú sestričky zaradené na recepciu  ambulantnej časti kliniky.
Tel. kontakt na recepciu:

+421 444 38 2853

Ordinačné hodiny

 

Ordinačné hodiny

Obedná prestávka Ordinačné hodiny   Poobedná porada lekárov
 

Do 8:00 hod odbery

  administratívna činnosť  
Pondelok  8:00-13:00   13:00-13:30   13:30 – 15:00   15:00-15:20 
Utorok  8:00-13:00   13:00-13:30   13:30 – 15:00   15:00-15:20 
Streda  8:00-13:00   13:00-13:30   13:30 – 15:00   15:00-15:20 
Štvrtok  8:00-13:00   13:00-13:30   13:30 – 15:00   15:00-15:20 
Piatok  8:00-13:00   13:00-13:30   13:30 – 15:00   15:00-15:20 
   Upozornenie  
 • V prípade akútneho nedostatku lekárov v práci je zabezpečená činnosti len jednej všeobecnej ambulancie!
 • Na všeobecné neurologické ambulancie sa pacienti dostavia podľa objednania pri predchádzajúcej kontrole – prípadne po telefonickom objednaní na vyššie uvedenom telefónnom čísle!
 • V prípade, že je nedostatok lekárov na pracovisku, neurologické vyšetrenie zabezpečuje len jedna všeobecná neurologická ambulancia pre akútne stavy!

 

Špecializovaná ambulancia pre cerebrovaskulárne ochorenia

Zabezpečuje vyšetrenia pacientov s neurologickými ochoreniami zo spádovej oblasti a podľa štatútu nemocnice z celého Slovenska podľa kapacitných možností kliniky.
Lekár

MUDr. Hanus Oto

MUDr. Kanderková Lucia

MUDr. Latková Lenka

MUDr. Madarász Štefan PhD.
Zdravotná sestra Starostlivosť o pacientov zabezpečujú sestričky zaradené na recepciu  ambulantnej časti kliniky.
Tel. kontakt na recepciu:

+421 444 38 2853

Na špecializované ambulancie sa pacienti dostavia podľa objednania pri predchádzajúcej kontrole – prípadne po telefonickom objednaní na vyššie uvedenom telefónnom čísle!

Ordinačné hodiny

 

Ordinačné hodiny

Obedná prestávka Ordinačné hodiny   Poobedná porada lekárov
 

Do 8:00 hod odbery

  administratívna činnosť  
Pondelok  –   – –   –
Utorok  8:00-13:00   13:00-13:30   13:30 – 15:00   15:00-15:20 
Streda  – –   –
Štvrtok  –   –  –    – 
Piatok  –  –   –

 

Špecializovaná ambulancia pre bolesti hlavy, epilepsie a ostatné záchvatové ochorenia

Zabezpečuje vyšetrenia pacientov s neurologickými ochoreniami zo spádovej oblasti a podľa štatútu nemocnice z celého Slovenska podľa kapacitných možností kliniky.
Lekár

MUDr. Polóniová Jana

MUDr. Pajor Peter

MUDr. Latková Lenka

MUDr. Kanderková Lucia

MUDr. Štefan Madarász, PhD.

Zdravotná sestra Starostlivosť o pacientov zabezpečujú sestričky zaradené na recepciu  ambulantnej časti kliniky.
Tel. kontakt na recepciu:

+421 444 38 2853

Na špecializované ambulancie sa pacienti dostavia podľa objednania pri predchádzajúcej kontrole – prípadne po telefonickom objednaní na vyššie uvedenom telefónnom čísle!

Ordinačné hodiny

 

Ordinačné hodiny

Obedná prestávka Ordinačné hodiny   Poobedná porada lekárov
 

Do 8:00 hod odbery

  administratívna činnosť  
Pondelok  –   – –   –
Utorok  –  –  –   –
Streda 8:00-13:00 13:00-13:30 13:30 – 15:00 15:00-15:20 
Štvrtok  –   –   –    – 
Piatok  –  –   –

 

Špecializovaná ambulancia

pre neuromuskulárne ochorenia

Zabezpečuje vyšetrenia pacientov s neurologickými ochoreniami zo spádovej oblasti a podľa štatútu nemocnice z celého Slovenska podľa kapacitných možností kliniky.
Lekár

MUDr. Rohaľová Jana, PhD.

MUDr. Pajor Peter

MUDr. Koleda Peter, PhD.

MUDr. Jurčová Daniela

Zdravotná sestra Starostlivosť o pacientov zabezpečujú sestričky zaradené na recepciu  ambulantnej časti kliniky.
Tel. kontakt na recepciu:

+421 444 38 2853

Na špecializované ambulancie sa pacienti dostavia podľa objednania pri predchádzajúcej kontrole – prípadne po telefonickom objednaní na vyššie uvedenom telefónnom čísle!

Ordinačné hodiny

 

Ordinačné hodiny

Obedná prestávka Ordinačné hodiny   Poobedná porada lekárov
 

Do 8:00 hod odbery

  administratívna činnosť  
Pondelok  –   – –   –
Utorok  –  –  –   –
Streda  –  –  –
Štvrtok 8:00-13:00 13:00-13:30 13:30 – 15:00 15:00-15:20
Piatok  –  –   –

 

Špecializovaná ambulancia

pre sclerosis multiplex a pre iné imunitne podmienené poruchy nervového systému

Zabezpečuje vyšetrenia pacientov s neurologickými ochoreniami zo spádovej oblasti a podľa štatútu nemocnice z celého Slovenska podľa kapacitných možností kliniky.
Lekár

MUDr. Koleda Peter, PhD.

MUDr. Polóniová Jana

MUDr. Rohaľová Jana, PhD.

Zdravotná sestra Starostlivosť o pacientov zabezpečujú sestričky zaradené na recepciu  ambulantnej časti kliniky.
Tel. kontakt na recepciu:

+421 444 38 2853

Na špecializované ambulancie sa pacienti dostavia podľa objednania pri predchádzajúcej kontrole – prípadne po telefonickom objednaní na vyššie uvedenom telefónnom čísle!

Ordinačné hodiny

 

Ordinačné hodiny

Obedná prestávka Ordinačné hodiny   Poobedná porada lekárov
 

Do 8:00 hod odbery

  administratívna činnosť  
Pondelok  –   – –   –
Utorok 8:00-13:00 13:00-13:30 13:30 – 15:00 15:00-15:20
Streda  –  –  –
Štvrtok 8:00-13:00 13:00-13:30 13:30 – 15:00 15:00-15:20
Piatok 8:00-13:00 13:00-13:30 13:30 – 15:00 15:00-15:20

 

Špecializovaná ambulancia

pre demencie, Parkinsonovú chorobu a ostatné neurodegeneratívne a extrapyramídové ochorenia

Zabezpečuje vyšetrenia pacientov s neurologickými ochoreniami zo spádovej oblasti a podľa štatútu nemocnice z celého Slovenska podľa kapacitných možností kliniky.
Lekár

MUDr. Terkanič Christian

MUDr. Latková Lenka

MUDr. Madarász Štefan, PhD.

Zdravotná sestra Starostlivosť o pacientov zabezpečujú sestričky zaradené na recepciu  ambulantnej časti kliniky.
Tel. kontakt na recepciu:

+421 444 38 2853

Na špecializované ambulancie sa pacienti dostavia podľa objednania pri predchádzajúcej kontrole – prípadne po telefonickom objednaní na vyššie uvedenom telefónnom čísle!

Ordinačné hodiny

 

Ordinačné hodiny

Obedná prestávka Ordinačné hodiny   Poobedná porada lekárov
 

Do 8:00 hod odbery

  administratívna činnosť  
Pondelok 8:00-13:00 13:00-13:30 13:30 – 15:00 15:00-15:20
Utorok
Streda  –  –
Štvrtok  –  –
Piatok  –   –

 

Špecializovaná ambulancia

pre detskú neurológiu

Zabezpečuje vyšetrenia pacientov s neurologickými ochoreniami zo spádovej oblasti a podľa štatútu nemocnice z celého Slovenska podľa kapacitných možností kliniky.

!!! V priestoroch Detskej kliniky ÚVN SNP FN,

Považská 2748, 034 01 Ružomberok

Lekár

MUDR. Midriak Ján

Zdravotná sestra

zabezpečená v priestoroch Detskej kliniky ÚVN SNP FN,

Považská 2748, 034 01 Ružomberok
Tel. kontakt na recepciu:

044 438 2362 – lekár (stredy, štvrtky a nepárne piatky)

044 438 2364 – sestra

Na špecializované ambulancie sa pacienti dostavia podľa objednania pri predchádzajúcej kontrole – prípadne po telefonickom objednaní na vyššie uvedenom telefónnom čísle!

Ordinačné hodiny

 

Ordinačné hodiny

Obedná prestávka Ordinačné hodiny   Poobedná porada lekárov
 

Do 8:00 hod odbery

  administratívna činnosť  
Pondelok
Utorok
Streda 8:00-13:00 13:00-13:30 13:30 – 15:00 15:00-15:20
Štvrtok 8:00-13:00 13:00-13:30 13:30 – 15:00 15:00-15:20

Piatok

KAŽDÝ NEPÁRNY!!!

8:00-13:00 13:00-13:30 13:30 – 15:00 15:00-15:20

Liečebné metódy poskytované na klinike

 • komplexná liečba pacientov s neurologickými ochoreniami
  • komplexná liečba hyperakútneho štádia ischemickej cievnej mozgovej príhody
  • komplexná liečba pacientov so sclerosis multiplex a iných imunitne podmienených porúch nervového systému
  • liečba dystónie a spasticity na horných končatinách botulotoxínom
  • komplexná liečba pacientov s Parkinsonovou chorobou vrátane kontinuálneho podávania Duodopy formou intestinálneho gélu
  • vykonávanie ozonoterapie pod CT alebo USG kontrolou
  • vykonávanie periradikuloterápie a rôznych obstrekoch pri algických stavoch
 • neurorehabilitačná starostlivosť
 • logopedická starostlivosť
 • dysfagiologická starostlivosť
 • psychologická starostlivosť 

Vyšetrenia vykonávané na klinike

 • EEG, EEG video monitoring, EEG po spánkovej deprivácii, 24 hod. EEG vyš.
 • natívne elektromyografické vyšetrenie v plnom rozsahu
 • stimulačná elektromyografia, vodivostné štúdie, vyšetrenie reflexov
 • vyšetrenie evokovaných potenciálov – somatosenzorických z horných a dolných končatín, zrakových a sluchových
 • Neurosonografické vyšetrenie – duplexná ultrasonográfia prívodných mozgových ciev, transkraniálna farebná duplexnú sonográfia (TCCD), transkraniálna dopplerometria (TCD)
 • vyšetrenie likvoru v spolupráci s OKB oddelením a s I. Neurologickou klinikou UNB Bratislava a NK UN Martin
 • MR vyšetrenie nervového systému a MR-AG v spolupráci s pracoviskom MR
 • CT, CT-AG, perfúzne CT vyšetrenie v spolupráci s RTG klinikou
 • SPECT CT a DaTSCAN v spolupráci s klinikou Nukleárnej medicíny
 • PET CT v spolupráci s pracoviskom Biont v Bratislave a s PETCT pracoviskom SPINN Clinic Ružomberok

Podmienky hospitalizácie na klinike

 • Pacienti s akútnymi stavmi sa prijímajú cestou Urgentného príjmu II. typu po konzultácii so službu konajúcim neurológom – tak počas pracovných dní, ako aj v dňoch pracovného pokoja.

 

 • Pacientov s chronickými neurologickými ochoreniami prijímame na kliniku po predchádzajúcom vyšetrení lekárom Neurologickej kliniky ÚVN SNP Ružomberok – FN na základe určenia termínu hospitalizácie.

Žiadame pacientov, aby sa na príjem na hospitalizáciu dostavil najneskôr do 9:00 hod.

Na hospitalizíciu je potrebné si priniesť : 

 • preukaz poistenca
 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu
 • základné hygienické potreby

 

Neurorehabilitácia

Pre pacientov hospitalizovaných na JIS Neurologickej kliniky a na Neurologickej klinike je zabezpečená rehabilitačná a fyzioterapeutická starostlivosť rehabilitačným lekárom, piatimi fyzioterapeutmi, ergoterapeutom, logopédom, psychológom, ktorí zabezpečujú rehabilitáciu 7 dní v týždni formou trojfázovej neurorehabilitácie na piatich neurorehabilitačných lôžkach u:

 • pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou,
 • pacientov s Parkinsonovou chorobou,
 • pacientov so sclerosis multiplex,
 • pacientov s poruchami chôdze na prístroji „The Biodex Gait Training System“,
 • u pacientov s ostatnými neurologickými ochoreniami podľa potreby a kapacity oddelenia.

Z kapacitných a personálnych dôvodov môžeme neurorehabilitačnú starostlivosť zabezpečiť  len pre akútnych pacientov hospitalizovaných na Neurologickej klinike ÚVN SNP Ružomberok – FN.

Logopédia

Na klinike sa pomocou logopéda zabezpečuje logopedická starostlivosť u pacientov s akútnymi stavmi v rámci neurorehabilitácie, ako aj u pacientov s pretrvávajúcimi fatickými poruchami  ambulantnou  formou  – po predchádzajúcom dohovore.

Taktiež sa zabezpečuje starostlivosť pacientom s poruchami prehĺtania –  najmä pacientom s akútnymi ťažkosťami, taktiež v rámci komplexnej neurorehabilitácie, ale aj u pacientov v subakútnom štádiu –  formou ambulantnej starostlivosti po predchádzajúcom dohovore.

Psychologická starostlivosť

Na klinike je zabezpečená psychologická starostlivosť pre pacientov s akútnymi stavmi,  ako aj pre  pacientov s pretrvávajúcimi ťažkosťami ambulantnou formou po predchádzajúcom dohovore.

História kliniky

 • Neurologické oddelenie vo fáze budovania od r. 1930 – 1944
 • Neurologické oddelenie začalo svoju činnosť od r. 1944
 • Vznik SM centra pri neurologickom oddelení 2. 12. 1999
 • Vznik Neurologickej kliniky 1. 4. 2003
 • Vznik centra pre podávanie botlotoxínu v indikovaných prípadoch
 • Vznik centra pre poskytnutie trombolýzy u pacientov s náhlou ischemickou cievnou príhodou
 • Vznik centra pre liečbu pacienta duodenálnou infúziou
 • Hlavné časti Neurologickej kliniky tvorili:
  ambulancia pre dospelých ( 3 )
 • detská neurologická ambulancia (aktuálne neobsadená)
 • stacionár ( aplikácia ambulantnej liečby pacientom)
 • lôžková časť, ktorá mala dve liečebné jednotky
 • jednotka intenzívnej starostlivosti (4 lôžka)
 • neurorehabilitačné pracovisko
 • vyšetrovacie zložky:
  EEG laboratórium
  EMG/EP laboratórium
  USG laboratórium
Hlavné zameranie pracoviska bolo:
 • akútna neurológia – monitorovacie zariadenie JIS
 • liečba sklerózy multiplex – Centrum liečby SM
 • spolupráca v oblasti cievnej problematiky s Chirurgickou klinikou
 • spolupráca s Pracoviskom nukleárnej medicíny v oblasti vyšetrenia rádioizotopmi
 • centrum na podávanie dysportu, botulotoxýnu a hyperaktívnych stavov od r. 2004
 • centrum na poskytnutie trombolýzy u pacientov s ischemickou náhlou cievnou mozgovou príhodou od mája r. 2010
Primári a prednostovia neurologickej kliniky:
 • MUDr. Preč Antonín, od r. 1957 – 1980
 • MUDr. Marčinko Oto, od r. 1958 – 1981
 • MUDr. Čombor Igor, od r. 1980- 1990
 • Rezner Ladislav, od. r. 1991 – 1998
 • MUDr. Krajňák Viliam, od r. 1. 1. 1999 – do 1. 4. 2003 primár Neurologickej kliniky, od 1. 4. 2003 – do 1. 6. 2008 prednostom Neurologickej kliniky
 • MUDr. Madarász Štefan PhD. – prednostom Neurologickej kliniky je od 1. 8. 2008
 • MUDr. Šaffová Anna – od 1. 7. 2008 – 30.11.2015 primárka Neurologickej kliniky
 • MUDr. Peter Koleda – primár Neurologickej kliniky od 1. 12. 2015

Referencie od pacientov

Vážený pán riaditeľ,

chcela by som touto cestou vysloviť  poďakovanie za profesionalitu, ochotu a ústretovosť lekárom – p. MUDr. Jánovi Midriakovi a p. MUDr. Jane Rohaľovej  z Kliniky neurológie ÚVN SNP Ružomberok, ktoré prejavili pri  návštevách našej mamy Ľudmily Jurečkovej v neurologickej ambulancii. Veľmi si to vážime a uvedomujeme si, že nie je jednoduché absolvovať vyšetrenia so starším človekom. Milo nás potešil aj vľúdny, láskavý prístup personálu na tejto klinike.

Prajem Vám veľa spokojných pacientov a radosť zo zmysluplnej práce pre ľudí.

S úctou

Eva B. J.

______________________________________________________________________________________________

Dňa 28.12.2016 bola v pohotovostnej službe vyšetrená moja švagriná Zuzana

Vavríková. Chcela by som sa v jej mene poďakovať primárovi Neurologickej kliniky, MUDr. Petrovi Koledovi a prednostovi Internej kliniky MUDr. Antonínovi Hruboňovi, PhD za promptnú diagnostiku, taktiež za ich prvotriednu a kvalitnú lekársku starostlivosť a vybavenie rýchleho prekladu mojej švagrinej do SÚSCCH Banská Bystrica a tým aj záchranu života.

Až keď je človek odkázaný na pomoc lekárov a zdravotníkov, dokáže plne oceniť ich prácu a nezastupiteľné postavenie v spoločnosti.

 

S vďakou,

Janka K.

2016

________________________________________________________________________________________

Koniec bolestiam

Po vyšetrení driekovej chrbtice magnetickou rezonanciou mi odporučili ozónovú terapiu na úlomok a herniu medzistavcovej platničky. S odhodlaním som zaklopala na dvere neurologickej ambulancie v ružomberskej nemocnici. Sestrička pozrela na môj nález a povedala: „Posaďte sa, o vašej situácii rozhodne pán primár.“ Nikoho som nestretla ani nevidela v bielom plášti, ale po pätnástich minútach ma sestrička zavolala, že pán primár Peter Koleda rozhodol. Mám prísť ležať na ich oddelenie, kde ma budú liečiť. Do desiatich dní som nastúpila. Absolvovala som viacero vyšetrení, medzi inými jedno na neurochirurgickej klinike, kde ma do troch týždňov operovali. Ďakujem kolektívu neurochirurgickej kliniky, všetkým, na čele s primárom Petrom Durným. Predovšetkým však úprimne ďakujem pánovi primárovi Koledovi a jeho mladým lekárom, ktorí mi pomohli dostať sa na operáciu, a tak odstrániť moje nekonečné bolesti.

Ružena z Liptovského Mikuláša /poďakovanie uverejnené v časopie Zdravie(október 2018)/

___________________________________________________________________________________________________

Vážený pán riaditeľ, včera som bol aj s manželkou na vyšetrení vo vašej nemocnici na neurologickej ambulancii. Dovoľte aby som vám a celému personálu na neurológiii ako MUDr. Andrasčíkovej a veľmi veľká vďaka aj sestričkám za ich prácu a hlavne za ľudský prístup a snahu pomôcť vyslovil veľké ďakujem ich prístup k ľuďom je vysoko profesionálny a ľudský ďakujem im veľmi pekne.

S pozdravom Robert K. s manželkou Ingrid (Rožňava)

 

Fotogaléria