Logo UVN

VÝBEROVÉ KONANIE

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

so sídlom Gen. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

Vedúca sestra – LETECKO – LEKÁRSKÉHO CENTRA S POLIKLINIKOU MO SR SLIAČ

Viac informácii nájdete tu:Nelekárske zdravotnícke profesie – UVN