Logo UVN

POZVÁNKA: Vedecko pracovná schôdza SLS

Milé kolegyne, kolegovia!

Dávame do pozornosti a dovoľujeme si pozvať všetkých lekárov a záujemcov o uvedenú problematiku, na vedecko – pracovnú schôdzu SLS v rámci kontinuálneho vzdelávania lekárov, ktorá sa bude konať

17.04.2024 (streda) o 14,00 h

v

ÚVN -FN, kongresová sála, 2. poschodí.

Program schôdze a ďalšie informácie nájdete v priloženej pozvánke!