Logo UVN

OZNAM PRE PACIENTOV

Pozor zmena!

Od 08.09.2023 je účinný nový dodatok k cenníku stomatologických výkonov, ktorý nájdete tu:https://www.uvn.sk/pre-pacientov/13/Cenniky-vykonov-a-sluzieb