Axe Rescheek - 1st November Joomlaxe Templates Axe Rescheek - 1st November Joomlaxe Templates
English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)


Novorodenecké oddelenie

Novorodenecké oddelenie má kapacitu 15 lôžok, na ktorých poskytuje kompletnú zdravotnú starostlivosť o novorodencov charakteru nemocnice II. typu.

 • - Starostlivosť o fyziologických novorodencov je realizovaná systémom "rooming -in", ktorého základnou zásadou je zachovanie jednoty matky a dieťaťa.
 • - Podporujeme prolaktačný program, zahŕňujúci stratégiu ochrany, podpory a stimulácie dojčenia.
 • - Zabezpečujeme stabilizáciu chorých a predčasne narodených novorodencov a ich transport do perinatologického centra.
 • - U všetkých novorodencov realizujeme kompletné skríningové vyšetrenia (vrodené metabolické vady, USG obličiek, ortopedické vyšetrenie).
 • - U všetkých novorodencov realizujeme kompletné skríningové vyšetrenia sluchu
 • - U všetkých novorodencov realizujeme skríning kongenitálnej katarakty
 • - U všetkých novorodencov realizujeme skríning postduktálnej saturácie

Pripomienky môžete zasielať na adresu: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

kontakty - Novorodenecké oddelenie

fotografie - Novorodenecké oddelenie

fotografie novorodencov - Novorodenecké oddelenie

 

Neurochirurgická klinika

http://www.neurochirurgia-rk.sk/

Úvod

Vážení pacienti, vážení lekári,

Vítame Vás na stránkach Neurochirurgickej kliniky Ústrednej Vojenskej Nemocnice Ružomberok – FN, prostredníctvom ktorej by sme radi predstavili našu kliniku, jej zázemie a informovali Vás o aktuálnom dianí u nás. 

História

Datovanie vzniku neurochirurgického pracoviska pripadá na február roku 1999, kedy sa pod vedením prof. MUDr. Ježíka začali vykonávať prvé neurochirurgické operácie s limitovaným počtom lôžok v rámci Ortopedicko-traumatol. oddelenia. Samostatná činnosť a vznik NCH odd. pripadá na apríl r. 2001.

Súčastnosť

Od r. 2008 funguje Neurochirurgické oddelenie v nových zmodernizovaných priestoroch chirurgického pavilónu, oddelenie aj zázemie vrátane  klimatizovaných operačných sál  je vybavené nejmodernejšou technikou.

Na pracovisku toho času pod vedením prednostu doc. MUDr. Róberta Rusnáka, PhD. a primára MUDr. Petra Durného, PhD. pracujú:

 • MUDr. Róbert Pastorek
 • MUDr. Tomáš Sloboda
 • MUDr. Hamid Khoshab
 • MUDr. Michal Šproch
 • MUDr. Martin Sedliak
 • MUDr. Michal Šproch
 • MUDr. František Rigo
 • MUDr. Roland Pomichal
 • MUDr. Oleksandr Korol

Vrchnou sestrou oddelenia je Mgr. Zuzana Hrčková.

V súčasnosti má oddelenie 26 lôžok (z toho 5 JIS), disponuje operačnými mikroskopmi, skiaskopom (C- rameno), s inštrumentálnym vybavením pre operácie mozgu a chrbtice. Zázemie pre kvalifikovanú prácu umožňuje komplexný vyšetrovací servis (MR, CT, UZ, angiografia) s multidisciplinárnou spoluprácou v rámci oddelení ÚVN.

Oddelenie vykonáva neurotraumatologický servis pre región Liptova a Oravy (klinika zaisťuje starostlivosť o úrazy a urgentné stavy nepretržite 24 hodín konziliárnym systémom). Zaoberá sa predovšetkým chirurgickým ošetrením celej chrbtice (spondylochirurgia), onkoneurochirurgiou a chirurgiou periférnych nervov. V odbore miniinvazívnych a perkutánych operácii chrbtice má starostlivosť nadregionálny charakter. Počtom a rozsahom prevedených spondylochirurgických výkonov patrí k popredným centrám v SR. Od vzniku odelenia sa vykonávajú endoskopické výkony na driekovej chrbtici (perkutánna lumbálna diskektómia), posledné roky doplnené o vertebroplastiky a kyfoplastiky (techniky nápravy stavcov kostným cementom v terapii kompresivných zlomenín v osteoporotickom teréne, či na podklade metastatického procesu), v konzervatívnej liečbe degeneratívnych ochorení chrbtice tiež periradikulárna terapia pod skiaskopickou kontrolou.

Neurochirurgická klinika – ambulancia

Ambulanciu nájdete na prízemí chirurgického pavilónu pri radiodiagnostickom oddelení.

Na vyšetrenie je nutné sa objednať telefonicky. Na zlepšenie objednávacieho systému funguje telefónne číslo 044/438 2455 v dňoch pondelok a piatok čase od 7.00 do 15.00 hod. Tak isto na objednávasnie pacientov funguje aj e-mail Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript . Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Do e-mailu uveďte:

 • meno a priezvisko
 • kontaktné údaje (telefón, e-mail)
 • z ktorého mesiaca máte MR na CD nosiči
 • meno lekára, ku ktorému sa chcete objednať

Sestrička z ambulancie Vám bude spätne telefonicky, alebo e-mailom kontaktovať.

UPOZORNENIE: telefónna linka sa Vám môže objavovať ako súkromné číslo, prosím o prijatie hovoru aj z takéhoto čísla!!!

 

So sebou si zoberte:

 • preukaz poistenca
 • zdravotnú kartu
 • neurologický nález
 • snímkovú dokumentáciu

Deň

Ordinačné hodiny

Ordinujúci lekár

Pondelok

9:00 – 15:30

MUDr. Róbert Pastorek
MUDr. František Rigo

Utorok

9:00 – 15.30

doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD.
Spondylochirurgická ambulancia

Streda

9.00 – 15.30

MUDr. Tomáš Sloboda
MUDr. Michal Šproch

Štvrtok

9.00 – 15:30

MUDr. Peter Durný, PhD.
MUDr. Martn Sedliak

Piatok

9:00 – 15.30

MUDr. Hamid Khoshab

Denne od 7. 00 – 9. 00 príjem pacientov, obednajšia prestávka 12: 30 – 13: 00.

Internetové konzultácie

Možnosť konzultácie konkrétneho klinického prípadu vrátane snímkovej dokumentácie cestou e-mailu je určená pre spolupracujúcich lekárov pre riešenie akútnych prípadov a kontrolných vyšetrení u pacientov v tažkom stave,  nutný telefonický dohovor s NCH lekárom.

e-mail pre internetové konzultácie: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Neurochirurgická klinika – oddelenie

Oddelenie sa nachádza na prízemí chirurgického pavilonu, hneď vedľa našej ambulancie.

Pacienti sú prijímaní na oddelenie na základe doporučenia z NCH ambulancie, alebo na základe telefonickej dohody s ošetrujúcim lekárom, od 8:30 do 12:00 hodiny (po predchádzajúcej registrácii v ambulanci a kancelárii NCH kliniky), výnimočne neskôr  (iba po dohode  s lékárom).

Zoznam nevyhnutných náležitostí k príjmu:

 • - občansky  preukaz
 • - preukaz poistenca
 • - zdravotná karta
 • - práceneschopnosť (pokiaľ ju máte vystavenú)
 • - interné a anesteziologické predoperačné vyšetrenie
 • - nálezy odborných lekárovsnímky (CT, MRI, RTG, SONO, …)

Prevádzku oddelenia zaisťuje 7 lekárov, 23 zdravotných sestier, 4 operačné sestry, 2 zdravotní asistenti, 11 pracovníkov nižšieho zdravotního personálu a 2 kancelárske pracovníčky. Moderné bezbariérové oddelenie poskytuje zázemie pre hospitalizáciu 26 pacientov na celkom 9 izbách (s TV prijímačom a signalizačným zariadením) z toho:

 • - 5 trojposteľových izieb so spoločnými sociálnym zariadením
 • - 3 dvojposteľové izby so sociálnym zariadením
 • - 1 jednoposteľovú izbu  s príslušenstvom

Jednotka intenzívnej starostlivosti s piatimi modernými polohovateľnými lôžkami a s centrálnym monitorovacím systémom.

Stravovanie pacientov je zabezpečené v spoločnej modernej jedálni s prispôsobenými jedálenskými stolmi pre pacientov po operácii chrtice. Pre pacientov po operácii je zabezpečená každodenná rehabilitácia priamo na oddelení so špecializovaným fyzioterapeutom.

Neurochirurgická klinika je výučbovou základňou študentov Katolíckej Univerzity, pod vedením Mgr. Zuzany Hrčkovej, Mgr. Bohdany Majdišovej a odborným garantom doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD.

Občianske združenie

Na podporu vybavenosti Neurochirurgickej kliniky bolo založené dňa 26. 6. 2009 občianske združenie Neurochirurgia ÚVN SNP Ružomberok - FN. Získané finančné prostriedky vo forme darov a sponzorských príspevkov budú použité na zlepšenie prostredia pre hospitalizovaných pacientov a na zakúpenie inovatívnych operačných inštrumentácií.

 • Neurochirurgia ÚVN Ružomberok - FN,
 • občianske združenie
 • Predseda: MUDr. Peter Durný, PhD.
 • IČO: 42069246
 • Číslo účtu: 0334440823/0900

Vopred ďakujeme všetkým darcom, ktorí majú záujem o zlepšenie našej kliniky. Vaše návrhy a pripomienky nám môžete zaslať na adresu Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

kontakty - Neurochirurgická klinika

mapa - Neurochirurgická klinika

 

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

>> Neviete, na koho sa obrátiť pri operácii nosa? <<

Základná charakteristika oddelenia:  

Klinika v súčasnosti poskytuje komplexnú diagnostickú  a liečebnú starostlivosť širokej škály ochorení ORL orgánov a hlavy a krku. Pracovisko sa stalo slovenským centrom funkčnej endonazálnej endoskopickej chirurgie nosa a prinosových dutín, slzných ciest a očnice. Na špičkovej úrovni je chirurgia stredného ucha, plastická chirurgia ušnice a vonkajšieho nosa,  chirurgia štítnej žľazy a prištítnych teliesok, endoskopicky asistovaná chirurgia štítnej žľazy a prištítnych teliesok, chirurgia slinných žliaz  vrátane príušnej žľazy,  úrazová chirurgia   mäkkých častí tváre tvárových kostí, chirurgia nádorov v oblasti hlavy a krku, rekonštrukčná chirurgia defektov v tejto oblasti, chirurgia prednej bázy lebky (rinobázy) a bočnej bázy lebky. Vykonávajú sa tu aj otoneurochirurgické operácie nádorov sluchovo-polohového nervu v mostomozočkovom uhle. Ako jediné ORL pracovisko  vykonáva endoskopické operácie nádorov hypofýz. Štandardom sú endoskopické vyšetrovacie techniky  s možnosťou odstránenia cudzích telies z oblasti hltacích  a dýchacích orgánov.

Popri bežnej diagnostike chorôb v oblasti hlavy a krku pracovisko disponuje modernou technológiou na objektívnu diagnostiku vrodených a získaných porúch sluchu vo všetkých vekových skupinách vrátane  novorodencov. V súčasneosti sa zavádza do praxe kochleárny implantačný program pre deti s vrodenou hluchotou a implantačný program pre závesné kostné aparáty pri vrodených atréziách vonkajších zvukovodov.

Pracovisko ako jedno z piatich pracovísk v odbore ORL na Slovensku v spolupráci s ORL katedrou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave poskytuje postgraduálne vzdelávanie  lekárov  v príprave na špecializáciu v ORL a podieľa sa na vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov  v rámci zdravotníckej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku..

Klinika má dlhodobú  tradíciu  organizovania odborných kurzov chirurgie stredného ucha, a  funkčnej endonazálnej  endoskopickej chirurgie nosa a prinosových dutín ako aj  plastickej chirurgie vonkajšieho nosa.

Štruktúra pracoviska (organizačné zložky):

 • - ambulantná časť  s 3 ambulanciami s kompletným  diagnostickým vybavením - mikroskop, rigidný i flexibilný endoskop, rinomanometer
 • - audiologické pracovisko vybavené modernou klinickou  audiometriou, klinickou tympanometriou. a objektívnu audiológiou (ABR, otoakustické emisie, steady stay, VEMP...)
 • - moderný klimatizovaný operačný trakt s 3 operačnými sálami pre celkovú anestéziu, jednou  operačnou sálou pre výkony v lokálnej anestézii, čakacou miestnosťou pre pacientov a 1 dospávacou miestnosťou- lôžkový trakt s 30 lôžkami
 • - dve nadštandartné izby s nadštandartným vybavením (samostatná kúpeľna, WC, TV, rozhlas, pripojenie  PC)
 • - jednotka intenzívnej pooperačnej starostlivosti so 7 lôžkami a kompletným monitoringom vitálnych funkcií
 • - inšpekčné izby lekárov a vrchnej sestry, prezliekacie miestnosti pre stredný zdravotný personálnál
 • - sekretariát kliniky

Prístrojové vybavenie:  kompletné vybavenie  na chirurgiu stredného ucha (2 operačné mikroskopy, frézy, inštrumentárium), nosa a prinosových dutín (3 videoreťazce, 3 shavery, kompletné endoskopické inštrumentárium, inštrumentárium a chirurgiu vokajšieho nosa), laryngomikrochirurgiu (Kleinsasserove inštrumentárium a tubusy),  chirurgiu hlavy a krku, rigídne a flexibilné endoskopiy na endoskopiu horných a dolných dýchacích orgánov, rigídna ezofagoskopia, flexibilné endoskopiy na ambulantnú endoskopiu horných dýchacích orgánov u detí a u ťažko vyšetrovateľných dospelých.

Špeciálne technológie:

 • - CT/MRI navigácia na endoskopickú chirurgiu nosa a PND a na chirurgiu laterálnej bázy lebky
 • - autofluorescia na včasnú detekciu nádorov hlavy a krku
 • - komplexné technologické vybavenie na objektívnu diagnostiku porúch sluchu vrátane novorodencov (klinická audiometria, klinická tympanometria, objektívna audiometria a statoakustické emisie, steady stay, VEMP...)
 • - monitor hlavových nervov na peroperačný monitorin perif.hlavových nervov (chirurgia gl.parotis.chirurgia štítnej žľazy, chirurgia stredného ucha, onkochirurgia)
 • - rinomanometer na semiobjektívne vyšetrenie priechodnosti nosovej dutiny
 • - radiofrekvečný prístroj + plazmanožík + plazmadisektor na nekrvavú chirurgiu hlavy a krku, tonzilektómiu, chirurgiu nosových mušlí
 • - harmonický skalpel

Liečbu doporučuje:  ambulantný lekár,  prednosta kliniky na príjmovej vizite

Prevádzková doba:  celé pracovisko má nepretržitú prevádzkovú dobu 24 hodín denne, mimo pracovný čas je k dispozícii ORL lekár v pohotovostnej službe.

Ambulancie majú prevádzkovú dobu od 6:30 do 15:00

Návštevné hodiny sú denne od 15:00 do 19:00

 

Súčasťou kliniky je aj Ambulancia klinickej logopédie

 

  

kontakty - Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

mapa - Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

 

Klinika anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny

Klinika anestézie, resuscitácie a intenzívnej medicíny - ARIM je 6 lôžkové oddelenie, ktoré bolo komplexne rekonštruované v období január 1996 - marec 1997.
Svojím vybavením a poskytovanými službami dosahuje úroveň ARO v nemocniciach III. skupiny.

Lôžková časť je riešená podľa najmodernejších súdobých požiadaviek a je vybavená potrebnou zdravotníckou technikou.
Obzvlášť dokonale je zabezpečené monitorovanie 8 ukazovateľov životných funkcií pomocou prístrojov EAGLE 3000, 3100.
Okrem uvedenej lôžkovej časti má klinika aj anestéziologický úsek a dve ambulancie: anestéziologickú a ambulanciu chronickej bolesti.

Rozsah poskytovanej anestéziologickej činnosti:

Klinická časť poskytuje anestéziu pre 5500 - 6000 operácií ročne vo všetkých vekových skupinách s následným dohľadom do prebudenia, prípadného prijatia pacienta na LČ KARIM. Pracovisko poskytuje anestéziu pre úplny rozsah operačných výkonov ORL oddelenia, ktorých náročnosť patrí medzi vrcholnú operatívu v SR.
Pre chirurgiu, ortopédiu a traumatológiu poskytuje širokú škálu celkovej anestézie a zvodovej anestézie pre také náročné výkony, ako sú rozsiahle brušné resekcie, strumektómie, cievne by-passy, laparoskopické cholecystectómie, herniótomie a indikované gynekologické výkony, náhrady bedrových a kolenových kĺbov, kostné operácie i anestézie u polytraumatizovaných pacientov, vrátane anestézií urgentných kraniotómií a thorakotómií.
Poskytuje anestéziu pre vnútroočné operácie, elektrošokovú th, CT a endoskopicke vyšetrenia. Oddelenie uskutočňuje anestéziu pacientom vysokorizikovým vo vysokom veku i deťom. Ako prví na Slovensku v roku 1978 sme v rámci renesancie epidurálneho znecitlivenia (EZ) začali používať EZ a zaviedli sme do praxe aj techniku hrudného EZ a kanyláciu EZ pre dlhodobé tíšenie bolesti. V tejto technike sme zaškolili prvých záujemcov z Košíc, Gelnice, Levoče, Považskej Bystrice, Dolného Kubína, Nových Zámkov a ďalších.

Druhy poskytovanej anestézie:

 • - inhalačná izofluranová, sevofluránová anestézia a v menšiej miere aj halotanová anestezia
 • - neuroleptanestézia
 • - TIVA
 • - analgosedácia pre invazívne diagnostické výkony

Pracovisko patrí na Slovensku k prvým pracoviskám využívajúcim širokú škálu zvodového znecitlivenia, predovšetkým epidurálneho, subarchanoidného, blokov nervových plexov a intravenóznej regionálnej anestézie, znižujúcich nežiadúce účinky celkovej anestézie na pacienta.

Poskytuje vedenie bezbolestného pôrodu v epidurálnej analgézii.

Rozsah poskytovanej resuscitačnej činnosti:

 • - príjem na LČ ARIM - všetky indikácie, ktoré prijímajú aj pracoviska III. skupiny nemocníc - stavy, ktoré sú ohrozené, zlyhávajú, alebo zlyhali vitálne funkcie, okrem novorodencov a kojencov
 • - LČ zabezpečuje kompletný monitoring vitálnych funkcií ventilátormi Adult Star, Evita 1, Evita 2 s možnosťou sledovania mechaniky dýchania
 • - krátkodobá vysokofrekvenčná ventilácia, vrátane expulzného efektu pre toaletu dýchacích ciest
 • - základné eliminačné metódy pre pacientov s ťažkými poruchami vnútorného prostredia a otravy s možnosťou dialyzačnej liečby
 • - sledovanie vnútorného prostredia, promptného skríningu krvných plynov - na prístroji AVL
 • - komlexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta pri strate vedomia na polohovacích lôžkach s nadštandardnými funkciami
 • - klimatizovaná lôžková časť s vlastným centrálnym rozvodom O2, vzduchu a vákua

V priebehu roku 1996 a začiatkom roku 1997 a po fúzií nemocníc v roku 2003 bola KARIM doplnená po personálnej stránke v kategórii lekárov i sestier tak, aby mohla na odbornej úrovni pracoviska III. skupiny nemocníc zvládnuť narastajúci rozsah odbornej činnosti (13 lekárov, 34 sestier, NZP a administratívna pracovníčka). Na KARIM je intenzívna prednášková i publikačná aktivita lekárov a sestier. Lekári kliniky sa podieľajú na školení personálu vysielaného do zahraničných misií. Zvlášť významné výsledky dosiahlo oddelenie v problematike zvodovej anestézie a v oblasti tíšenia intenzívnych dlhotrvajúcich bolestí.
Na základe uvedených skutočností konštatujeme, že vybavenie KARIM a rozsah jej činnosti zodpovedá zaradeniu do III. skupiny nemocníc.

kontakty - Klinika anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny

mapa - Klinika anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny

 

Klinika vnútorného lekárstva

Klinika vnútorného lekárstva je integrujúce diagnostické a liečebné pracovisko v rámci celého ústavu. Spektrum atestovaných internistov a špecialistov (kardiológia, gastroenterológia, pneumológia, nefrológia, diabetológia, klinická imunológia, reumatológia, funkčná diagnostika, endokrinológia, nukleárna medicína) optimálne pokrýva dominantné skupiny pacientov a ochorení. V oblasti najfrekventovanejších ochorení srdcovo-cievneho a zažívacieho traktu máme diagnostické možnosti porovnateľné s parametrami EÚ.

Endoskopické pracovisko okrem štandardných diagnosticko-liečebných postupov poskytuje aj endoskopickú ultrasonografiu. V oblasti klinickej imunológie, reumatológie, nefrológie a v spolupráci s HTO i hematológie, zabezpečujeme vysoký štandard diagnostiky a liečby. Sme jedným z troch pracovísk v SR schopným zabezpečiť eliminačnú liečbu pri zlyhaní pečene systémom MARS. Pri závažných metabolických ochoreniach, predovšetkým diabetes mellitus, máme vybudovanú komplexnú diagnostiku jeho komplikácií už vo včasnom štádiu.

Pracovisko funkčnej diagnostiky, vrátane nukleárnej medicíny, poskytuje komplexnú neinvazívnu diagnostiku srdcovo-cievnych ochorení.

 

História Kliniky vnútorného lekárstva ÚVN SNP Ružomberok - FN

Klinika vnútorného lekárstva, spolu s chirurgickou, má najdlhšiu históriu s vyše 90-ročnou tradíciou. Základy Vojenskej nemocnice v Ružomberku boli položené v zime 1914 - 1915. Baraková nemocnica s dvoma oddeleniami - chirurgickým a interným (2300 lôžok), bola slávnostne otvorená 14. 2. 1915.

Baraková nemocnica na historickej pohľadnici z  r. 1922

 

Prvý transport ranených  prijala 5.3.1915. Vedúcim internej časti bol MUDr. Albert Schwarz.

Klinika  vnútorného lekárstva sa aktívne, ako súčasť nemocnice, zapojila do SNP, s dislokáciou v Korytnici  (5. 9. 1944) a Tisovci. Po vojne bolo súčasťou sovietskej vojenskej nemocnice PRAGA, neskôr sa celá nemocnica premenovala na 2. Československú odsunovú nemocnicu.

V r. 1948 bola ukončená dostavba nového interného pavilónu, v ktorého priestoroch sa klinika nachádza dodnes. V povojnovej histórii interného oddelenia boli v jeho čele ďalšie známe osobnosti medicíny, ako plk. MUDr. Rudolf Kubernát a plk. MUDr. Ján Langoš. Od r. 1964 stál na čele interného oddelenia plk. Doc. MUDr. Josef Květenský, CSc. a od r. 1987 súčasný prednosta Kliniky vnútorného lekárstva  plk. v. v. MUDr. Dušan Bestvina.

Interné oddelenie VN patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim v rámci ústavu, rezortu i regiónu. Pod jeho gesciou v r. 2003 došlo k zlúčeniu interných oddelení VN a mestskej ružomberskej nemocnice.

Generačná kontinuita odborného smerovania interného oddelenia akcelerovala najmä po r. 1990, keď sa zvýšila miera autonómnosti VN a jej oddelení. Rozvoj pracoviska vyžadoval novú štruktúru špecialistov, kompatibilnú s potrebami OSR i  pacientov v regióne. Bolo potrebné riešiť legislatívne zmeny (vznik poisťovní,  štatút ÚVN, transformácia na príspevkovú organizáciu atď.). Okrem rozšírenia štruktúry služieb a spektra špecialistov vznikli aj nové pracoviská:

 • funkčná diagnostika – 1994
 • endoskopické pracovisko – 1995
 • hemodialyzačné pracovisko – 1998
 • pracovisko nukleárnej medicíny – 2003

Významným spôsobom sa zlepšili prevádzkové podmienky pre personál, hygienicko-estetické podmienky pre  ambulantných i hospitalizovaných pacientov.

Odborníci Kliniky vnútorného lekárstva sa aktívne podieľali na konštituovaní a následnej pedagogickej činnosti (Fakulty ošetrovateľstva Katolíckej univerzity). Interné oddelenie tak v r. 2004 získalo štatút kliniky.

 

Štruktúra pracoviska

 

Štruktúra Kliniky vnútorného lekárstva má atypický, no efektívny model:

 
 • Všeobecné Interné oddelenie
 • Gastroenterologické oddelenie
 • Kardiologické oddelenie
 • Oddelenie nukleárnej medicíny
 • Dialyzačné pracovisko
 • Geriatrické oddelenie

Klinika pozostáva z:

 • 1.) lôžkovej časti + JIS
 • 2.) ambulantnej časti (všeobecná a špecializované ambulancie)

Oddelenie má veľmi modernú ambulantnú časť, lôžková časť má 90 lôžok, z toho 9 na komplexne vybavenej JIS a 15 intermediárnych lôžok (z toho 3 na metabolickej jednotke).

Detailnejší pohľad na vybavenie JIS

 

Pohľad na JIS z pozorovacej miestnosti

 

Lôžková časť i ambulancia sú prepojené s laboratóriom a rádiodiagnostickým oddelením do informačného počítačového systému s komplexným využitím, vrátane vedenia chorobopisu, s výpočtami pre poisťovne a sledovanie nákladov na lieky.

Štandardná 2 a 3- lôžková  izba pre mobilných pacientov s vlastným sociálnym zariadením

 

Štandardná izba pre imobilných pacientov

 

V ambulantnej časti klinika zabezpečuje činnosť všeobecnej ambulancie a 10 ordinariátov (metabolický, kardiologický, cievny, gastroenterologický, pľúcny, imunologický, nefrologický, endokrinologický, reumatologický, funkčnej diagnostiky), ako i ústavnú pohotovostnú starostlivosť.

Recepcia všeobecných interných ambulancií

 

Recepcia špecializovaných interných ambulancií

 

Klinika vnútorného lekárstva je v diagnostike a liečbe ochorení (i akútnych) na úrovni zodpovedajúcej nemocnici III. Typu (Fakultná nemocnica).  Jej každodenná činnosť má výrazne nadregionálny charakter.

 

Poskytované služby

Diagnostické a terapeutické možnosti Kliniky vnútorného lekárstva ÚVN - FN 

 • AKÚTNA MEDICÍNA:
  • jednotka intenzívnej starostlivosti - 9 lôžok s kompletnou výbavou pre diagnostiku, liečbu, monitoring invazívnym i neinvazívnym spôsobom
  • metabolická jednotka - 3 lôžka, kompletné zabezpečenie terapie závažných porúch metabolizmu a výživy
  • intermediárna jednotka - 15 lôžok, zabezpečuje intenzívnu starostlivosť  rizikových pacientov s hroziacim zlyhaním životných funkcií
  •  
 • DIALYZAČNÉ PRACOVISKO:
  • kapacita 6 lôžok + 1 lôžko pre akútnu dialýzu
  •  pracovisko v uvedenom rozsahu výkonov nemá v regióne alternatívu
  •  možnosti klasickej dialýzy, hemoperfúzie, peritoneálnej dialýzy, plazmaferézy
  • novozavedená eliminačná liečba pri hepatálnom zlyhaní systémom MARS

Komplexne vybavené dialyzačné lôžka

 

Pozorovacia miestnosť dialyzačného pracoviska

 

 • KARDIOLÓGIA :
  • intenzívna starostlivosť a invazívna diagnostika i liečba v rámci JIS
  •  zavádzanie externej kardiostimulácie
  • perikardiocentéza
  • neinvazívna diagnostika - kardiolaboratórium v rámci funkčnej diagnostiky
  •  
 • FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA :
  Zabezbečuje kompletnú neinvazívnu kardiologicko-angiologickú diagnostiku:
  • záťažové ergometrické vyšetrenie
  • echokardiografia (ECHOKG)
  • transezofageálna echokardiografia (TEE) so spádom pre celý Liptov a Oravu
  • TDI
  • dobutamínová echokardiografia
  • Holterovo monitorovanie EKG
  • kontinuálne monitorovanie  TK
  • neskoré komorové potenciály (NKP)
  • vyšetrenie variability srdcovej frekvencie (VSF) a tzv. kardiálny vek
  • vyšetrenie kardiálnej autonómnej neuropatie (KAN)
  • funkčné vyšetrenie pľúc
  • test na naklonenej rovine - head-up tilt test (HUT)
  • reopletyzmografické vyšetrenie ciev DK
  • fotopletyzmografické vyšetrenie arteriálneho i venózneho systému
  • dopplerovské vyšetrenie krvného prietoku a tlakov na DK
  •  AB indexy
  • duplexná sonografia cievneho systému končatín
  • duplexná sonografia karotíd
  • bronchoskopia
  • bronchomotorické testyEchokardiografické laboratórium
Sonografické pracovisko
 

 • GASTROENTEROLÓGIA:
  • panendoskopia - diagnostická i terapeutická s využitím videotechniky
  • kapslová endoskopia
  • gastroduodenoskopia
  • ERCP - diagnostická i terapeutická
  • papilosfinkterotómia
  • drenáž biliárneho systému (nasobiliárnam, duodenobiliárna)
  • kolonoskopia
  • polypectómia
  • sklerotizácia ezofageálnych varixov
  • perkutánnna endoskopická gastrostómia
  • urgentná endoskopia
  • PTC - CHIBA IHLA
  • laserová terapia (krvácanie, tumory)
  • argón plazma koagulácia
  • EUS endosonografia
  • školiace a konzultačné stredisko pre zdrav. Službu ASRKomplexne zariadené endoskopické pracovisko


Endosonograf

           DIABETOLÓGIA, PORUCHY METABOLIZMU A VÝŽIVY
V súčasnosti s metabolickou jednotkou komplexne rieši závažné štádiá metabolických ochorení. Diabetológia je zameraná na prevenciu a včasnú diagnostiku komplikácií diabetu. Využíva široké možnosti vybavenia funkčnej diagnostiky, zabezpečuje intenzifikovanú liečbu diabetu a edukáciu diabetikov.

 • Cielená diagnostika, liečba a prevencia dyslipoproteinémií.
 • Komplexná terapia porúch výživy pre potreby ústavu a regiónu (predoperačné, pooperačné stavy, chir., ORL, stomatologického profilu).
 • Parenterálna výživa
 •  
 • IMUNOLÓGIA
 • Na internom oddelení je zriadený ordinariát klinickej imunológie s laboratóriom pre komplexnú imunologickú diagnostiku.

Nadštandardné služby

 • Apartmány s komplexným vybavením, krátkodobé diagnostické hospitalizácie 

PREVENTÍVNA ČINNOSŤ

Zabezpečenie komplexnej preventívnej prehliadky  (fyzikálne, laboratórne, rtg, ekg, spirometrické, rektoskopické i špeciálne konziliárne vyšetrenia).


Spolupráca s inými pracoviskami

FVZ MO Brno- Hradec Králové (ČR), VUCHP Nová Polianka, BETESDA (USA), SsUSCH B. Bystrica, FN Martin, SUSCH Bratislava, Roosveltova nemocnica B. Bystrica

 

Iné odborné aktivity

Jeden profesor, traja PhD, štyria lekári v príprave na PhD, deväť atestácií vo vnútornom lekárstve 2. stupňa, osemnásť nadstavbových atestácií. Kolektív sa autorsky podieľal na vydaní 3 vysokoškolských skrípt, 2 monografií.

Počet hospitalizovaných v roku 2009: 2 726 pacientov

Počet ambulantne vyšetrených pacientov:

 • všeobecné ambulancie 13 181
 • špecializované ambulancie  21 154

Pre ilustráciu počty výkonov za rok 2009:

 • Echokardiografia srdca – 2 684
 • Transezofageálna echokardiografia – 228
 • HOLTER EKG – 899
 • Tlakový HOLTER – 461
 • Ergometria – 1 000
 • Doppler ciev - 614
 • Spirometria – 1 111
 • Gastrofibroskopia – 1 639
 • Kolonoskopia – 732
 • ERCP – 328
 • Počet PEG-ov 22
 • Počet APC ošetrení – 16
 • Kapslová enteroskopia - 3
 • Scintigrafických vyšetrení – 1 697
 • Počet dialýz - 5 736

 

Strategické ciele do budúcnosti

 • vybudovanie Oddelenia invazívnej kardiológie so spádom pre celú Oravu a Liptov   

 

 

kontakty - Klinika vnútorného lekárstva

mapa - Klinika vnútorného lekárstva

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 8 z 10